ประวัติการให้บริการ

วันที่ เวลา ชื่อสถานที่ ตำแหน่งสถานที่ บริการ
05/07/2021 12:00 Scalia Ventures Co., LTD. วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
24/02/2021 13:00 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
19/02/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
18/02/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
11/02/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
05/02/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
04/02/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
29/01/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
28/01/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
26/01/2021 13:00 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
22/01/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
21/01/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
14/01/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
08/01/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
08/01/2021 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
08/01/2021 11:00 Hair and Stache Barbershop พระโขนง, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
07/01/2021 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
24/12/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
23/12/2020 12:30 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
17/12/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
17/12/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
10/12/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
06/12/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
04/12/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
02/12/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
01/12/2020 11:00 Hair and Stache Barbershop พระโขนง, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
30/11/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
27/11/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
26/11/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
26/11/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
24/11/2020 12:30 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
23/11/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
20/11/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
19/11/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
19/11/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
19/11/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
16/11/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
13/11/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
12/11/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
12/11/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
06/11/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
05/11/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
05/11/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
02/11/2020 11:00 Hair and Stache Barbershop พระโขนง, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
02/11/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
30/10/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
29/10/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
26/10/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
22/10/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
22/10/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
22/10/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
20/10/2020 12:30 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
19/10/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
16/10/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
15/10/2020 14:00 Glow Club วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
15/10/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
15/10/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
15/10/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
15/10/2020 00:00 Omalleys Irish Pub บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
12/10/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
12/10/2020 09:00 Cafe Thieves & Bar วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
09/10/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
09/10/2020 10:30 Mont Calzone วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
08/10/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
08/10/2020 10:00 Calderazzo on 31 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
05/10/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
02/10/2020 18:00 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
01/10/2020 11:00 Hair and Stache Barbershop พระโขนง, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
01/10/2020 10:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
28/09/2020 10:00 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
25/09/2020 17:30 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
24/09/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
18/09/2020 17:30 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
18/09/2020 12:30 Bangkok Screening Room บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
18/09/2020 00:00 Omalleys Irish Pub บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
17/09/2020 14:00 Glow Club วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
17/09/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
17/09/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
15/09/2020 10:30 Cafe Thieves & Bar วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
11/09/2020 10:30 Mont Calzone วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
10/09/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
03/09/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
02/09/2020 15:00 Muine วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
28/08/2020 17:50 Pacific Cross HQ สาทร, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
27/08/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
26/08/2020 15:00 Mont Calzone วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
20/08/2020 14:00 Glow Club วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
20/08/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
20/08/2020 09:30 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
20/08/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
13/08/2020 11:00 CRAFT (Sukhumvit 23) วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายสัปดาห์
10/08/2020 00:00 Omalleys Irish Pub บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
07/08/2020 09:30 Wallflowers Cafe ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
07/08/2020 07:50 Shangarila Restaurant Yaowaraj ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
04/08/2020 11:00 หอยทอดเท็กซัสเยาวราช รุ่น3 ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
04/08/2020 10:30 Yim Yim ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
29/07/2020 16:00 The forebrains coffee คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
29/07/2020 14:30 Folk Poshtel Asok วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
29/07/2020 13:00 Relaxense คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
23/07/2020 14:00 Glow Club วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
23/07/2020 10:00 Limoncello วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
22/07/2020 23:00 Omalleys Irish Pub บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
21/07/2020 13:30 Cafe Thieves & Bar วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
21/07/2020 11:00 Hustlers Pool and Sports Bar วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
21/07/2020 09:00 Clubhouse Sport Bar and Grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
21/07/2020 07:00 Old German Beerhouse on 11 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
20/07/2020 15:30 Khaosan Center ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
20/07/2020 15:00 Nippon Ichiban ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
20/07/2020 15:00 Ruamm Spa: Urban Spa Retreat (Khaosan) ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
16/07/2020 09:30 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
14/07/2020 06:45 Old German Beerhouse on 13 วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
13/07/2020 08:45 Lanpo Relax Message วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
09/07/2020 13:30 Glow Club วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
03/07/2020 10:30 Super Clean วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
03/07/2020 10:00 Torisoba Nanase วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/07/2020 16:00 Early Bird-Asok วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/07/2020 12:00 Lily Massage วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/07/2020 11:00 Holiday Relax Massage วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
01/07/2020 15:00 Tanpopo Snack คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
01/07/2020 14:00 Khaohom Chuan Chim คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
01/07/2020 10:00 Margarita Storm วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
30/06/2020 11:00 Honey House 1 คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
30/06/2020 10:00 A scoop to move วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
30/06/2020 09:00 Khao Jao วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
29/06/2020 13:00 Radhuni วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
26/06/2020 14:00 Panchaya วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
26/06/2020 10:00 Ban Khun Mae ปทุมวัน, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 15:00 Cali's grill วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 14:45 Nutthamon Massage shop วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 11:00 Madcow burger by Toni Santos asok วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 10:00 ยำซ่าหน้าสั่น Yum Zaa สาขาอโศก Asok Branch วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 10:00 ตำม่วนหลาย Tum Muan Lhay บางกะปิ, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
25/06/2020 09:00 Yest Work วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
24/06/2020 14:00 Joha Korean Restaurant ราชเทวี, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
24/06/2020 11:00 มาตำยำ @ Thai Exotica Bar & Restaurant คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
22/06/2020 13:00 Charlie's Design Fashion House Exclusive Tailor คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
18/06/2020 09:30 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบรายเดือน
12/06/2020 10:00 Chunky วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
10/06/2020 10:00 Serendip วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
09/06/2020 08:00 Summer Bowl วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
08/06/2020 17:30 MaLet's Cafe บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
08/06/2020 13:30 Charoen Krung Cafe Bar บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
08/06/2020 11:00 About white Cafe & Bistro บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
05/06/2020 17:00 Cassia Café & Tea Room วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
05/06/2020 16:30 Paco Bangkok วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
05/06/2020 10:30 Coffee Lab วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
04/06/2020 10:30 Foto Club Bkk บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
04/06/2020 10:00 THE HIDDEN MILK BAR บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/06/2020 17:00 DeliFrance คลองเตย, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/06/2020 13:00 Banana Club Massage วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
02/06/2020 10:30 Cloud NINE Nail Bar & Cafe วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
01/06/2020 15:30 Sittara Massage วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
01/06/2020 13:00 Kosy Massage & Cut วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
29/05/2020 13:00 Meridian Alangka Cruise พญาไท, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
28/05/2020 13:00 Sushi Lover บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
26/05/2020 09:00 P&P Beauty ปทุมวัน, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
21/05/2020 13:00 Mambo Mambo บางรัก, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว
21/05/2020 09:30 The Melting Clock วัฒนา, กรุงเทพ Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ แบบครั้งเดียว