ราคา

บริการ ประเภท ราคา
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 1 - 75 ตารางเมตร สถานที่ส่วนบุคคล ฿ 2,999
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 76 - 200 ตารางเมตร สถานที่ส่วนบุคคล ฿ 3,499
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 201 - 400 ตารางเมตร สถานที่ส่วนบุคคล ฿ 4,499
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 400 ตารางเมตร ขึ้นไป สถานที่ส่วนบุคคล ติดต่อเรา
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 1 - 75 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 2,499
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 76 - 200 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 2,999
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 201 - 400 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 3,999
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบครั้งเดียว สำหรับพื้นที่ 400 ตารางเมตร ขึ้นไป เชิงพาณิชย์ ติดต่อเรา
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบรายสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ 1 - 75 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 749 1,249
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบรายสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ 76 - 200 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 899 1,499
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบรายสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ 201 - 400 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 1,599 1,999
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรายสัปดาห์ สำหรับพื้นที่ 400 ตารางเมตร ขึ้นไป เชิงพาณิชย์ ติดต่อเรา
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรายเดือน สำหรับพื้นที่ 1 - 75 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 999 1,499
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรายเดือน สำหรับพื้นที่ 76 - 200 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 1,199 1,699
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรายเดือน สำหรับพื้นที่ 201 - 400 ตารางเมตร เชิงพาณิชย์ ฿ 1,799 2,199
Green Shield บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อรายเดือน สำหรับพื้นที่ 400 ตารางเมตร ขึ้นไป เชิงพาณิชย์ ติดต่อเรา