นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ซึ่งถือเป็นนโยบายของ Mister Shield Services Co., Ltd. ที่จะเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่เราอาจเก็บจากท่านบนเว็บไซต์ของเรา http://www.mistershield.com และไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ

เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราต้องการเพื่อนำมาจัดเตรียมบริการให้กับท่านจริง ๆ เท่านั้น เราเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการรับทราบและเห็นชอบจากท่าน เรายังแจ้งให้ท่านทราบอีกด้วยว่าเรากำลังเก็บข้อมูลและวิธีที่เราจะนำไปใช้

เราจะเก็บข้อมูลที่รวบรวมไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดเตรียมบริการที่ท่านขอไว้ ข้อมูลที่เราจัดเก็บ เราจะป้องกันไว้ด้วยวิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือขโมยเช่นเดียวกับการเข้าถึง การลอกเลียนแบบ การใช้หรือการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลที่ระบุเฉพาะเป็นส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามในที่สาธารณะหรือกับบุคคลที่สาม ยกเว้นก็ต่อเมื่อกำหนดไว้ด้วยกฎหมาย

เว็บไซต์ของเราอาจเชื่อมต่อไปยังไซต์ภายนอกที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ โปรดตระหนักว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมเนื้อหาและข้อปฏิบัติที่ไซต์เหล่านี้กำหนดไว้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อแต่ละนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าว

ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเราได้ โดยรับทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดเตรียมบริการตามที่ท่านต้องการได้ในบางส่วน

การใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องจะนับว่าเป็นการยอมรับตามข้อปฏิบัติของเราเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามเราได้

นโยบายนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563