การบริการ

การบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อรายสัปดาห์ และรายเดือน

แพ็คเกจค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 749 บาท/สัปดาห์!

ในทุกๆแพ็คเกจบริการจะรวมการช่วยเหลือด้านการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นพันๆคนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ เรามีพันธมิตรสื่อออนไลน์มากพอที่จะสามารถจะทำให้ร้านค้าของท่านเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด

มิสเตอร์ชิลด์ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นในการผลิตน้ำ electrolyzed ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียอย่างสูงสุด

ลูกค้าของมิสเตอร์ชิลด์ทุกท่านจะได้รับสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า “ร้านค้าของท่านผ่านการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้ว” ทุกครั้งหลังได้รับบริการบนสติ๊กเกอร์จะระบุเลขที่อ้างอิงเพื่อให้ลูกค้าของท่านสามารถนำหมายเลขนั้นไปตรวจเช็คประวัติการฆ่าเชื้อผ่านทางเว็ปไซต์ของมิสเตอร์ชิลด์

เราทำการโฆษณาให้ความรู้ผ่านทางเว็ปไซต์ Thaivisa.com ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักกับเราแต่เพียงผู้เดียวที่สามารถทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหรือผู้สัญจรผ่านทุกคนต้องการได้รับการยืนยัน เพื่อความมั่นใจว่าทุกๆที่ที่พวกเข้าไปหรือใช้บริการนั้นได้รับการดูแลฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดอย่างเป็นมืออาชีพและดีที่สุดทุกครั้ง